Prawo energetyczne

energetyka

Prawo energetyczne

Nasza kancelaria specjalizuje się w doradztwie w obszarze regulacji dotyczących sektora energetycznego (energetyka konwencjonalna oraz alternatywna). Oferujemy obsługę prawną przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów działających w tym sektorze. Bazujemy na wiedzy, doświadczeniu i znajomości specyfiki branży, którą nasz zespół zdobywał współpracując z przedsiębiorstwami energetycznymi. Wspieramy naszych Klientów w zagadnieniach związanych z bieżącą działalnością, jak również przy realizacji innowacyjnych projektów.

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię w obszarze energetyki obejmują m.in.: przygotowanie analiz prawnych, opiniowanie dokumentów i umów, reprezentowanie przed Prezesem URE oraz w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.