Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Przedsiębiorcy coraz częściej chcą korzystać z możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne, lecz zdarza się, że ze względu na zawiłe procedury i znaczny formalizm są z postępowań eliminowani. Zamawiający ponoszą szczególną odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie procesu postępowania, co wiąże się z koniecznością wnikliwej analizy obowiązujących przepisów, orzecznictwa KIO oraz sądów.

Nasi prawnicy oferuje kompleksową pomoc prawną tak na rzecz wykonawców jak i zamawiających, uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Reprezentujemy Klientów dochodząc roszczeń przed sądami na terenie całej Polski. Zapewniamy m.in. jednorazowe lub bieżące wsparcie prawne w zakresie zamówień publicznych, przygotowania dokumentacji postępowania, doradztwo, przygotowanie odwołań, reprezentację w postępowaniach czy dochodzenie roszczeń powstałych na gruncie umów o zamówienie publiczne.

zamowienia